Asiakasryhmät
 

Aivoverenkiertohäiriöt (avh)

Aivoverenkiertohäiriöllä tarkoitetaan aivojen hermoverkon paikallista vauriota jonka taustalla on aivoinfarkti, aivojen sisäinen verenvuoro (ICH) tai aivokalvonalainen vuoto (SAV). Aivoverenkiertohäiriöstä on käytetty myös termiä aivohalvaus. 

Afasia ja toispuolihalvaus on tyypillisesti seurausta aivokudoksen vaurioitumisesta aivojen vasemmassa hemisfäärissä, mutta kommunikoinnin ongelmien taustalla voi olla myös aivojen syvien osien vauriot. Aivoverenkiertohäiriön seurauksena saattaa esiintyä myös puhemotorisia vaikeuksia (dysartria) tai nielemisvaikeutta.
 

Lue lisää >

 

Tapaturmaperäiset aivovammat

Aivovamma tarkoittaa tapaturman aiheuttamaa aivokudoksen vauriota. Aivovamma syntyy päähän ja aivoihin kohdistuvan ulkoisen energian vaikutuksesta.

Aivovammoihin saattaa liittyä laaja-alaisia neuropsykologisia häiriöitä sekä kommunikoinnin tai nielemistoimintojen häiriöitä sekä liikkumisen ja tasapainon hallinnan vaikeutta.


Lue lisää >

 

Etenevät neurologiset sairaudet

Eteneviä neurologisia sairauksia ovat esimerkiksi ALS, Parkinsonin tauti, multippeliskleroosi eli MS-tauti sekä harvinaiset neurologiset sairaudet.

Näihin sairauksiin saattaa liittyä sekä kommunikoinnin, nielemistoimintojen että äänenkäytön ongelmatiikkaa. Sairauden edetessä myös vaihtoehtoisten kommunikointimenetelmien (AAC) käyttöönotto voi tulla ajankohtaiseksi.

Näihin sairauksiin liittyy myös käsien käytön ja liikkumisen vaikeutta sekä monipuolisesti apuväline tarpeita.


Lisää tietoa Neuroliiton sivuilta >

Lisää tietoa Parkinson-liiton sivuilta >

 

Kehitykselliset häiriöt

Neurotiimissä toteutetaan puheterapiaa myös henkilöille, joilla on kehityksellisiä tai poikkeavia kommunikoinnin, kielen tai puheen häiriöitä. Tällaisia ovat esimerkiksi kielellinen erityisvaikeus, autismikirjon häiriöt ja puheen sujuvuuden häiriöt.

Nämä palvelut kohdentuvat alle kouluikäisiin, kouluikäisiin, nuoriin ja aikuisiin.
 

Neuropsykiatriset häiriöt

Lisää tietoa Autismi- ja Aspergerliiton sivuilta >

 

Äänihäiriöt

 

Puheen sujuvuuden häiriöt (änkytys, sokellus)