DIAGNOOSIt

Neurologiset vammat tai sairaudet aiheuttavat usein toimintakyvyn ja liikkumisen muutoksia. Ne saattavat aiheuttaa hahmottamisen, puheen tuottamisen ja/tai ymmärtämisen sekä muistamisen vaikeuksia.

Aivovaurio voi seurata aivoverenkierron häiriöstä, aivovammasta tai aivokasvaimesta.

Aivoverenkierron häiriöitä ovat aivoinfarkti (aivoveritulppa, hemiplegia, hemipareesi, stroke), aivojen sisäinen verenvuoro (ICH) tai aivokalvonalainen vuoto (SAV). Aivoverenkiertohäiriöstä on käytetty myös termiä aivohalvaus tai toispuolihalvaus.

Aivovamma (traumaattinen aivovaurio, aivotrauma) tarkoittaa ulkoisen, päähän kohdistuneen iskun aiheuttamaa aivokudoksen vauriota.

Osittainen selkäydinvamma, jossa selkäytimen toimintaa on jäljellä, voi seurata tapaturmasta, kasvaimesta tai muusta sairaudesta.

Muita neurologisia sairauksia ovat esimerkiksi MS-tauti ja Parkinsonin tauti.