Lähestymistavat ja keinot

Bobath-lähestymistapa on terapian lähestymistapa kuntoutujille, joilla on neurologinen sairaus tai vamma. Neurologiset vauriot keskushermostossa voivat aiheuttaa häiriöitä liikkumisessa ja toiminnassa ja/tai kehon hallinnassa sekä hahmottamisessa.

Terapian tavoitteena on mahdollistaa kuntoutujan/asiakkaan osallistuminen yhteiskuntaan ja oman arjen hallintaan. Tämän mahdollistamiseksi terapiassa ohjataan koko kehon aktivoimista ja mahdollisimman optimaalisen liikkeen aikaansaamista. Terapia on yksilöllistä ja kuntoutujalähtöistä, mikä perustuu toiminnan ja liikkumisen analyysiin.

Terapia perustuu nykykäsitykseen motorisesta kontrollista, motorisesta oppimisesta, neuraalisesta plastisiteetista ja biomekaniikasta.

Bobath-lähestymistapa on käytössä laajalti ympäri maailmaa. Taustaorganisaationa on kansainvälinen yhdistys International Bobath Instructor Training Association IBITA. Sen tehtävänä on lähestymistavan jatkuva kehittäminen ja kouluttajien kouluttaminen.

www.ibita.org

www.bbta.org.uk

Affolter-lähestymistapa® soveltuu lapsille ja aikuisille, joilla on hahmottamisen häiriöitä. Henkilöillä voi olla ongelmia oman kehon ja/tai ympäristön hahmottamisessa. Nämä ongelmat voivat aiheuttaa häiriöitä liikkumisessa, toimimisessa ja/tai kognitiivisissa toiminnoissa.

Terapia toteutuu päivittäisissä toiminnoissa, jotka voivat liittyä esim. itsestä huolehtimiseen, kodinhoidollisiin toimintoihin tai harrastuksiin. Todelliset toiminnat ohjaavat kuntoutujaa ongelman ratkaisuihin. Oleellista on tuntoaistimusten hyödyntäminen ohjaamisessa. Tuntoaistimusta vahvistetaan sanattomalla ohjauksella.

http://apwschweiz.ch/index.php/de/affolter-modell

Tanssikuntoutus on multisensorinen eli moniaistillinen kuntoutusmuoto, jossa yhdistyy sensorinen aistimus kuulon (musiikki), näön (tanssinopettaja) ja liikkeen kautta. Siinä tanssinopettaja ohjaa ja opettaa tanssia. Fysioterapeutti ohjaa tarvittaessa vartalon linjausta, helpottaa liikkeen aloittamista, jatkamista ja lopettamista.

Muita fysioterapian keinoja: Kinesioteippaus, neuromuskulaarinen sähköstimulaatio, kutaanistimulaatio, faskiakäsittely, neuraalinen mobilisaatio, allasterapia (uimahallissa), kuntosalilla harjoittelu.

Käytettävissä on juoksumatto, soutulaite, cross trainer ja kuntopyörä sekä muita harjoitusvälineitä.