Neurologinen fysioterapia

 

Neurologinen fysioterapia sisältää liikkumisen ja toiminnan ohjaamista, joka mahdollistaa osallistumisen kodissa ja kodin ulkopuolella. Yhteistyömuotona on omaisten ja henkilökohtaisten avustajien ohjaaminen.

Olemme liikkumisen ohjaamisen ammattilaisia, johon kuuluu myös apuvälineiden käytön harjoitteleminen ja muutostarpeiden arviointia.

Terapiamuotoina tarjoamme Bobath-konseptin ja Affolter-konseptin® mukaista terapiaa. Näiden lisäksi kuntoutustanssia yhdessä tanssinopettajan kanssa, kinesioteippausta, neuromuskulaarista sähköstimulaatiota, kutaanistimulaatiota, faskiakäsittelyä, allasterapiaa (uimahallissa), kuntosaliharjoittelua. Käytössämme on juoksumatto, soutulaite ja cross trainer.

Meillä on pitkä neurologisen fysioterapian kokemusta (yli 20 vuotta). Olemme Bobath-kouluttajia, IBITA  ja laillistettuja Affolter-terapeutteja.

Lue lisää >

Bobath-konsepti on terapian lähestymistapa kuntoutujille, joilla on neurologinen sairaus tai vamma. Neurologiset vauriot keskushermostossa voivat aiheuttaa häiriöitä liikkumisessa ja toiminnassa ja/tai kehon hallinnassa sekä hahmottamisessa.

Terapian tavoitteena on mahdollistaa kuntoutujan/asiakkaan osallistuminen yhteiskuntaan ja oman arjen hallintaan. Tämän mahdollistamiseksi terapiassa ohjataan koko kehon aktivoimista ja mahdollisimman optimaalisen liikkeen aikaansaamista. Terapia on yksilöllistä ja kuntoutujalähtöistä, mikä perustuu toiminnan ja liikkumisen analyysiin.

Terapia perustuu nykykäsitykseen motorisesta kontrollista, motorisesta oppimisesta, neuraalisesta plastisiteetista ja biomekaniikasta.

Bobath-konsepti on käytössä laajalti ympäri maailmaa. Taustaorganisaationa on kansainvälinen yhdistys International Bobath Instructor Training Association (IBITA). Sen tehtävänä on konseptin jatkuva kehittäminen ja kouluttajien kouluttaminen.

Lisätietoja seuraavista linkeistä.
www.ibita.org
www.bbta.org.uk

Affolter-konsepti® soveltuu lapsille ja aikuisille, joilla on hahmottamisen häiriöitä. Henkilöillä voi olla ongelmia oman kehon ja/tai ympäristön hahmottamisessa. Nämä ongelmat voivat aiheuttaa häiriöitä liikkumisessa, toimimisessa ja/tai kognitiivisissa toiminnoissa.

Terapia toteutuu päivittäisissä toiminnoissa, jotka voivat liittyä esim. itsestä huolehtimiseen, kodinhoidollisiin toimintoihin tai harrastuksiin. Todelliset toiminnat ohjaavat kuntoutujaa ongelman ratkaisuihin. Oleellista on tuntoaistimusten hyödyntäminen ohjaamisessa. Tuntoaistimusta vahvistetaan sanattomalla ohjauksella.


Neurologista fysioterapiaa toteuttavat

Fysioterapeutti
Maj-Britt Forsbom

Fysioterapeutti
Kirsi Säynevirta