Ryhmämuotoinen kuntoutus

 

Ryhmämuotoinen kuntoutus on tavoitelähtöistä kuntoutusta, joka toteutetaan pienryhmässä. Vastaanotolla toteutetaan erilaisia kuntoutusryhmiä erityisalakohtaisesti tai moniammatillisesti monimuotoryhmänä. Ryhmäjakson ja tapaamisten kesto määritellään ryhmäkohtaisesti vaihdellen 15-20 kertaa 60-90 min kerrallaan. Pienryhmässä on mahdollista saada henkilökohtaista ohjausta ja avustusta.

Ryhmämuotoinen kuntoutus henkilöille, joilla on afasia

Ryhmässä harjoitetaan keskustelutaitoja ja uusien toimintamallien ja kompensaatiokeinojen hyödyntämistä vaihtuvissa sosiaalisissa tilanteissa. Ryhmämuotoinen kuntoutus voi toteutua yksilöterapian rinnalla tai sen päätyttyä. Pienryhmässä on mahdollista saada henkilökohtausta ohjausta ja apua.

Ryhmämuotoinen kuntoutus henkilöille, joilla on dysartria

Ryhmä on suunnattu henkilöille, joille aiheutuu dysartriaoireista haittaa arkikommunikaatiosta selviytymiseen. Ryhmässä voi olla myös vaihtoehtoisia kommunikaatiokeonoja käyttäviä henkilöitä.

Pragmaattinen kommunikaatioryhmä  aivovamman saaneille henkilöille

Kohderyhmänä ovat aivovamman saaneet nuoret tai aikuiset. Ryhmän toiminta antaa valmiuksia arvioida omaa sosiaalista toimintakykyä sekä löytää sopivia selviytymiskeinoja vuorovaikutuksen haasteisiin arjessa. Tavoitteena on oppia näkemään vuorovaikutustilanteet myös keskustelukumppanin näkökulmasta sekä lisätä tietoisuutta ei-kielellisen viestinnän merkityksestä vuorovaikutuksessa. Jäsenet pääsevät vastaamaan yksilöllisesti asetettuihin haasteisiin turvallisessa ja tuetussa tilanteessa. Omien tavoitteiden lisäksi ryhmä asettaa myös ryhmän yhteiset tavoitteet. Vertaistuella on keskeinen rooli ryhmäkuntoutuksessa.

Lisätietoja ryhmäkuntoutuksesta puheterapeuteilta.