Tutkimus- ja konsultaatio

 

Logopedinen tutkimus (puheterapia)

Laaja logopedinen tutkimus tehdään aina, kun on tarve diagnosoida oirekuva, laatia kuntoutussuunnitelma tai ottaa kantaa opiskelu- ja/tai työkykyyn. Tutkimuksessa kartoitetaan puheen, kielen, kommunikaation ja nielemisen häiriöiden laatua ja vaikeusastetta ja niiden haittaavuutta opiskelu-, työ- ja arkielämässä sekä kuntoutustoimenpiteiden tarvetta sekä laaditan tarvittavat suositukset ja lausunnot.

Tutkimuksia toteuttavat

Erikoispuheterapeutti Riitta Vartiainen
Puheterapeutti Anna Noutere


Luki –tutkimus

Tutkimuksella selvitetään luki-vaikeuden astetta, tyyppiä ja haittaavuutta esimerkiksi opiskelussa. Tutkimuksen pohjalta voidaan kirjoittaa lausunto esim. ylioppilastutkintolautakunnalle tai pääsykoetta varten.

Tutkimuksia toteuttavat

Puheterapeutti Anna Noutere
Erikoispuheterapeutti Riitta Vartiainen

 

Neuropsykologinen tutkimus

Neuropsykologisessa tutkimuksessa arvioidaan neurologisista sairauksista johtuvia kognitiivisia ja käyttäytymiseen liittyviä muutoksia. Tutkimuksessa selvitetään neuropsykologisia häiriöitä, niiden etiologiaa, vaikeusastetta ja merkitystä toiminta- ja työkykyyn sekä kuntoutuksen tarvetta.