Puheterapia

Puheterapia on tavoitteellista toimintaa. Puheterapeutti on Valviran laillistama ammattihenkilö, joka on puheen, kielen, kommunikaation, äänen ja nielemisen erityisasiantuntija.

Puheterapian tavoitteina ovat kuntoutujan mahdollisimman toimiva kommunikaatiokyky ja toimintakyky sosiaalisessa ympäristössä. Tavoitteena voi olla myös nielemisvaikeuden kuntoutuminen. Kokonaisvaltaiset, yksilölliset tavoitteet laaditaan yhdessä kuntoutujan ja hänen läheistensä kanssa. Puheterapeutti tekee moniammatillista yhteistyötä kuntoutujan lähiympäristön kanssa.

Yksilöterapia toteutuu kuntoutujan oman puheterapeutin vastaanotolla, asiakkaan kotona, päiväkodissa tai koulussa lähettävän tahon laatiman kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Ryhmäterapia toteutetaan puheterapeutin vastaanotolla.

Käytetyt menetelmät ja välineet ovat ajanmukaisia ja ne valitaan aina yksilöllisesti.

Jakson päättyessä laaditaan kirjallinen lausunto jatkosuosituksineen.

Puheterapia-asiakkaat ovat joko HUS:in tai Kelan sopimusasiakkaita, tai saavat terveydenhuollon maksusitoumuksen. Puheterapia voi olla myös vakuutusyhtiön korvaamaa tai omakustanteista.

Netti_Neurotiimi-1501.jpg
Netti_Neurotiimi-1510.jpg

 

Aikuisneurologinen puheterapia 

aikuispuheterapia.jpg

Aikuisneurologisen puheterapian tarkoituksena on tutkia, poistaa, lieventää ja ehkäistä kielellis-kognitiivisia vaikeuksia, vuorovaikutushäiriöitä, puhemotorisia vaikeuksia, äänihäiriötä sekä syömis- ja nielemishäiriötä.

Puheterapiaa tarvitsevalla kuntoutujalla voi olla taustalla mm. aivoverenkiertohäiriö (AVH), traumaattinen aivovaurio (aivovamma) tai etenevä neurologinen sairaus (ALS, MS, Parkinsonintauti) tai puheen sujuvuuden häiriö.

Puheterapian sisältönä voivat olla myös neuvonta, logopediset tutkimukset, kommunikaation apuvälinearviot, lähiympäristön ohjaus ja tarvittavat suositukset. Osa puheterapiaa voi olla myös läheisten tai lähiympäristön ohjaus.

Aikuisneurologista puheterapiaa toteuttavat:

Erikoispuheterapeutti, neurologiset häiriöt
Riitta Vartiainen

Lue lisää >

Puheterapeutti
Paula Heikkinen

Lue lisää >

Puheterapeutti
Anna Noutere

Lue lisää >

Puheterapeutti
Terhi Siirilä (änkytyksen kuntoutus)

Lue lisää >


Lasten puheterapia

lasten-puheterapia.jpg

Lasten puheterapiassa puheterapeutti arvioi ja kuntouttaa lapsia, joilla on puheen, kielen ja kommunikoinnin vaikeuksia. Puheterapiassa vahvistetaan lapsen puheen- ja kielenkehityksen taitoja ja ennaltaehkäistään oppimisvaikeuksia.

Puheterapiaa toteutetaan leikin, pelien ja tehtävien keinoin. Puheterapeutti ohjaa vanhempia havainnoimaan lapsensa kommunikaatiota ja tukemaan sen kehitystä. Puheterapeutti ohjaa myös muuta lähiympäristöä (esim. päiväkodin, koulun henkilökunta) lapsen kommunikoinnin tukemisessa.


Lapsella voi ilmetä vaikeutta

- kontaktissa ja vuorovaikutuksessa
- puheen ymmärtämisessä
- sananlöytämisessä ja nimeämisessä
- ilmaisussa ja kerronnassa
- puhemotoriikassa
- nielemisessä ja syömisen toiminnoissa
- puheäänen tuotossa.
- lukemisen valmiuksissa, lukemisessa ja kirjoittamisessa.

Lasten puheterapiaa toteuttavat
puheterapeutti Terhi Siirilä

Lue lisää >

Puheterapeutti Anna Noutere
Lue lisää >

 

lasten-puheterapia2.jpg