NEUROTIIMI™ – NEUROLOGINEN FYSIOTERAPIA

Fysioterapialla on merkitystä

Neurologinen fysioterapia edistää kuntoutumista: kuntoutuja siirtyy laitoksesta kotiin, pyörätuolista kävelijäksi, taksin matkustajasta julkisilla liikennevälineillä liikkujaksi. Avun ja apuvälineiden tarve vähenee, itsenäinen arjen ja vapaa-ajan hallinta lisääntyy. Kuntoutuja palaa työelämään tai opiskelemaan.

Jos kuntoutuminen pysähtyy, fysioterapia voi ylläpitää saavutettua toiminta- ja liikkumiskykyä. Tämä helpottaa kuntoutujan avustamista ja kotona selviytymistä.

Eräs kuntoutumisseuranta (klikkaa nähdäksesi videon)

Fysioterapian ydinasiat

Onnistuneessa kuntoutuksessa suuri joukko isoja ja pieniä asioita on tehty oikein. Jotkin asiat ovat kuitenkin tärkeämpiä kuin toiset.

Kuntoutujat ovat yksilöitä. Vaikuttavan fysioterapian perusta on asiakaslähtöisyys, tavoitteellisuus ja tarkka toimintakyvyn analyysi, jossa huomioidaan yksilölliset tekijät.

Terapiaympäristö vaikuttaa. Kuntoutuminen tehostuu, kun terapiaympäristö ja toiminnot sovitetaan kunkin kuntoutujan tarpeisiin. Fysioterapia voi toteutua vastaanotolla, kotona, kuntosalilla, uima-altaassa, urheilukentällä ja tanssiharjoituksina.

Kuntoutus on tiimityötä. Edistymisen mahdollisuudet paranevat, kun kuntoutuja, terapeutit, hoitotiimi, henkilökohtaiset avustajat ja omaiset johdonmukaisesti toimivat kaikki saman tavoitteen hyväksi

Kuntoutus on pitkäjänteinen prosessi. Kuntoutuminen voi olla hidasta ja vaatia sitkeyttä sekä kuntoutujalta että terapiatiimiltä. Nopeita taikatemppuja ei ole olemassa.

Neurotiimin fysioterapia

Neurologinen fysioterapia edistää toimintakykyä aivo- ja selkäydinvaurioiden jälkitiloissa tai muissa neurologisissa sairauksissa. Neurologisten diagnoosien ominaisuuksia.

Neurotiimin fysioterapeutit ovat erikoiskoulutuksen ja vuosikymmenien työkokemuksen myötä hankkineet vankan ammattitaidon neurologisen fysioterapian alueella.

Neurotiimin fysioterapian keskeiset lähestymistavat on suunnattu juuri neurologisille kuntoutujille.

Fysioterapia on vaikuttavaa, kun valitaan kuntoutujalle sopiva lähestymistapa, muu fysioterapian keino tai niiden yhdistelmä.

Bobath-lähestymistavassa keskeistä on liikkumisen ja toiminnan analyysi. Sen pohjalta ohjataan kuntoutujaa oppimaan uudelleen mahdollisimman optimaalinen ja taloudellinen tapa liikkua. Toiminnalliset tavoitteet asetetaan yhdessä kuntoutujan kanssa, jossa huomioidaan hänen voimavaransa ja toimintakyvyn rajoitteet.
Lähestymistapojen ominaisuuksia.

Affolter-lähestymistapa® soveltuu lapsille ja aikuisille, joilla on hahmottamisen häiriöitä. Henkilöillä voi olla ongelmia oman kehon ja/tai ympäristön hahmottamisessa. Nämä ongelmat voivat aiheuttaa häiriöitä liikkumisessa, toimimisessa ja/tai kognitiivisissa toiminnoissa. Lähestymistapojen ominaisuuksia.

Muiden fysioterapiakeinojen ominaisuuksia.

Neurotiimin fysioterapian palvelutuotteet

Fysioterapia toteutuu vastaanotolla, koti- tai hoitolaitoskäynteinä. Intensiivijaksot, myös moniammatillisesti, ovat mahdollisia. Fysioterapiaan voi hakeutua maksusitoumuksella tai omakustanteisesti.

Konsultaatiokäynti: yksilöllinen ohjauskäynti kuntoutujan terapian suunnittelemiseksi.

Koulutuspaketit: koulutuskokonaisuudet terapeuteille ja hoitajille.
Pidetyt kurssit.

Neurotiimin omat koulutukset: kurssit terapeuteille ja hoitajille.

Neurotiimin fysioterapeutit ja yhteystiedo

Maj-Britt Forsbom

Fysioterapeutti
Bobath-kouluttaja IBITA
Affolter-terapeutti
s-posti: maj-britt.forsbom@iki.fi
puhelin: 050 382 6637
CV

Kirsi Säynevirta

Fysioterapeutti YAMK
Bobath-kouluttaja IBITA
Affolter-terapeutti
s-posti: kirsi.saynevirta@neurotiimi.fi
puhelin: 050 438 9807
CV (tulossa)