Toimintaterapia

 

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena edistää tai ylläpitää asiakkaan toimintakykyä, siihen liittyviä valmiuksia, taitoja ja osallistumista hänelle merkityksellisissä asioissa ja elämänalueilla. Uusien toimintatapojen oppiminen  muuttuneessa elämäntilanteessa voi liittyä itsestä huolehtimiseen, vapaa-aikaan, työ- ja kotielämään.

Toimintakyvyssä tapahtuu muutoksia aktiivisen toiminnan yhteydessä, kun ihminen tekee ja saa toimia itse. Vuorovaikutus ja yhteistyö omaisten ja muun tukiverkoston kanssa on tärkeä osa toimintaterapiaa, tavoitteena asiakkaan omannäköisen arjen toteutuminen mahdollisimman hyvin. Myönteinen ilmapiiri ja kannustava palaute edistävät kuntoutumista.

Toimintaterapiaa kuuluu myös apuvälinetarpeen ja ympäristön muutostöiden arviointi sekä suositusten tekeminen.