Terhi-Siirilä-Neurotiimi.jpg

Terhi Siirilä

puheterapeutti, FM

Tmi Terhi Siirilä

040 703 1787
terhi.siirila@neurotiimi.fi

 

 

Puheterapeutti Terhi Siirilä

Olen yksityisenä ammatinharjoittajana toimiva laillistettu puheterapeutti. Tarjoan puheterapiapalveluja vastaanotollani Neurotiimissä TM, Helsingin Itä-Pasilassa. Tarvittaessa teen koti-, päiväkoti- ja koulukäyntejä.

Kuntoutusasiakkaani ovat useimmiten lapsia ja kouluikäisiä. Vastaanotollani käy myös jonkin verran aikuisia, lähinnä änkytysasiakkaita.

Minulla on Kela-sopimus.
 

Tietoa minusta

Olen valmistunut filosofian maisteriksi ja puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta Logopedian koulutusohjelmasta v. 1987. Minulla on vankka n. 30 vuoden työkokemus ensin perusterveydenhuollon puheterapeuttina toimimisesta, sitten päätoimisena yksityispuheterapeuttina työskentelystä. Ennen yksityiseksi ammatinharjoittajaksi siirtymistä työskentelin mm. Helsingin kaupungin puheterapeuttina 10 vuotta. 

Puheterapeutin työssäni olen tehnyt paljon lasten vuorovaikutuksen, kielellisten taitojen ja puheen arviointia ja kuntoutusta. Puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin (AAC) keinoista olen käyttänyt kuvia ja tukiviittomia. Olen asiakkaitani kohtaan rohkaiseva, innostava ja kannustava. Ylläpidän ammattitaitoani osallistumalla säännöllisesti puheterapia-alan täydennyskoulutuksiin ja työnohjaukseen.

Annan puheterapiaa suomen kielellä. Tarvittaessa voidaan vanhempien ohjaustilanteissa käyttää englantia.

 

Työkokemus

1985–1987 opiskeluaikana lyhyitä puheterapeutin viransijaisuuksia

1988–1990 puheterapeutin viransijainen HUSin HYKSin klinikoilla ja Helsingin kaupungilla

1990–2000 puheterapeutti Helsingin kaupungilla

1990–1997 puheterapeutti änkytysterapiakursseilla

1991–1999 sivutoiminen ammatinharjoittaja päätoimen ohella

Yksityinen ammatinharjoittaja

Vuodesta 2000 lähtien päätoiminen yksityinen ammatinharjoittaja

 

Minulla on pitkä kokemus lasten ja kouluikäisten kielellisten häiriöiden, puhehäiriöiden ja lukihäiriöiden kuntoutuksesta. Näiltä alueilta olen hankkinut myös paljon täydennyskoulutuksia. Lisäksi työkokemusta ja koulutuksia on kertynyt lasten ja aikuisten änkytyksen kuntoutuksesta.

 

Tuoreimpia täydennyskoulutuksia

Ammatinharjoittajakoulutus (1 pv) 2017

Viittomat puheen tukena -jatkokurssi (12 h) 2016–2017

Yhteinen ymmärrys - havainnoinnista tulkintaan (2 pv) 2017

iPad opetuksessa ja kuntoutuksessa -seminaari (2 pv) 2016

Neuropsykiatriset ongelmat (1pv) 2016

Ammatinharjoittajakoulutus (2 pv) 2015

Erotusdiagnostiikka lasten puhemotoriikan häiriöissä (1 pv) 2015

Palin Parent-Child Interaction Therapy For Children Under Seven Who Stammer

Rakenteinen kirjaaminen 2015

Fonologiatesti: uusi menetelmä lasten äänteellisen kehityksen arviointiin (1 pv) 2014

OPT (Oral Placement Therapy) 1, 2, Apraxia (6 pv) 2014

Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus (1 pv) 2014

ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health (taso 6) (1 op) 2013

Tavoitteena sujuva lukutaito - teoriaa ja harjoituksia (1pv) 2013

GAS - tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arvioinnin menetelmä (3 op) 2013

Aitoon vuorovaikutukseen vaihtoehtoisesti kommunikoimalla (2 pv) 2012

Ammatinharjoittajakoulutus (2 pv) 2011

Lasten ja nuorten puheen ja kielen arviointi ja mittaaminen (2 pv) 2011

The Lidcombe Program of Early Stuttering Intervention (3 pv) 2009

Aikamatkalla - sujuvan lukemisen ja oikeinkirjoituksen harjoitusohjelma (1 pv) 2008

Puheterapiaa 40 vuotta - yksin ja yhdessä (2 pv) 2006

Muistikoulutus (1 pv) 2006